Universitet

Från Studentwikin.se - För studenter i tiden
Hoppa till: navigering, sök
  • Lärosäte för akademiska studier och allmänt grubblande. Ett bra ställe att förstöra sin lever på.
  • Finns på flera ställen i riket, givetvis i Stockholm men även i förorterna (Uppsala och Lund).

Universitet är ett högre lärosäte med forskning och utbildning; i Sverige motsvaras det administrativt av att lärosätet tilldelats minst två vetenskapsområden (fakulteter). Den äldre fakultetsindelningen har inte längre någon betydelse i Sverige.

Ordet universitet kommer etymologiskt sett från latin, universitas, helhet eller samfund, och är i detta perspektiv en förkortning av universitas magistrorum et scholarium, samling av mästare och lärjungar. Detta har dylika lärosäten kallats sedan 1200-talet. Före dess kallades de studium generale under medeltiden i den latinskspråkiga delen av världen.

Historik[redigera]

Att säkert fastställa vilket universitetet som är äldst i världen har flera svårigheter. För det första gäller det att avgöra vad som krävs för att ett lärdomssäte rätteligen ska benämnas så, och för det andra att utreda hur ordet universitet har hängt samman med denna institution. Länge tillskrevs Karl den store och dennes Alcuin äran att ha grundat det första universitetet, nämligen universitetet i Paris, med Platons akademi i Aten som förebild. Så skriver till exempel Montesquieu i Persiska brev. Ungefär samtidigt skulle den store monarken enligt italienare ha grundat universitetet i Pavia. Naturligtvis var det mycket prestige på spel för ett land att ha det äldsta universitetet i världen, det märks inte minst genom att oerhört många har försökt besvara denna fråga, och de kontroverser mellan olika nationer som sprungit fram ur detta forskande. Numera är det helt avpolletterat att universitetet i Paris skulle vara äldst; den palatsskola som Karl den store lät instifta i Aachen kan inte sägas vara ursprunget till den nuvarande institutionen i Paris (man trodde förr att palatsskolan var mobil och följde hovet). I likhet med andra europeiska lärdomssäten har universitet i Paris vuxit fram ur en katedralskola, den i Notre Dame. Man beräknar att detta universitet tillkom omkring 1100.