THS

Från Studentwikin.se - För studenter i tiden
Hoppa till: navigering, sök
Tekniska Högskolans Studentkår
THS Logo
Grundat: 1902
Grundat: Kungliga Tekniska Högskolan
Skola: Kungliga Tekniska Högskolan
Hemsida:  ?


Tekniska Högskolans Studentkår, den maktgrupp som för närvarande ockuperar Nymble.

THS har 3 lika viktiga huvuduppgifter:

  • Att berika studietiden för KTH:s studenter med sociala aktiviteter och praktiska erfarenheter som kompletterar de teoretiska utbildningarna.
  • Att värna och bidra till att utveckla kvaliteten på KTH:s utbildningar.
  • Att skapa kontaktytor mot näringslivet och framtida arbetsgivare så att KTH:s studenter tidigt kan skaffa sig information och bilda sig en uppfattning om vad de vill göra efter examen.

THS består av 20 sektioner, som är knutna till KTH:s olika utbildningar. THS verksamhet bedrivs dels lokalt på sektionerna och dels centralt i gemensamma verksamhetsområden som THS kårstyrelse och ledningsgrupp ansvarar för. De gemensamma verksamhetsområdena kan framförallt delas in i utbildningsfrågor, fester och sociala aktiviteter, näringslivsfrågor och internationella frågor. Den gemensamma verksamheten styrs av medlemmarna och sektionerna genom THS Kårfullmäktige

Till syvende og sidst är THS ett nätverk av sektioner, och all verksamhet utgår från medlemmarna och är till för medlemmarna. Gör din röst hörd, berätta vad du tycker och tänker och hjälp oss att sätta guldkant på din studietid!

Förutom att arbeta med utbildningsfrågor, ordna fester och etablera kontaktytor med näringslivet och framtida arbetsgivare har THS även en rad andra verksamheter. THS kårbokhandel säljer kurslitteratur och en och annan kioskvältare till bra priser, THS Café ser till att det finns nybakta bullar, färskbryggt kaffe, väldoftande te eller kanske en varm lunchsoppa för fikasugna studenter och Kårexpeditionen hjälper till med allehanda frågor och funderingar. Inom THS finns det även en rad fristående kårföreningar som erbjuder olika fritidsaktiviteter, exempelvis dykning eller körsång, för THS medlemmar.

THS Är uppdelad i 21 sektioner och en förening[redigera]

Förkortning Fullständigt namn Klubbmästeri
A Arkitektursektionen Festeriet
B Kongliga Bergssektionen
CL Sektionen för Civilingenjör och Lärare CLM
D Konglig Datasektionen DKM
Dr Doktorandsektionen DrInK
E Konglig Elektrosektionen
F Fysiksektionen fkm*
Fria Fria Sektionen
I Sektionen för Industriell Ekonomi
IN Sektionen för Informations- och Nanoteknik TMEIT
IsB Ingenjörssektionen i Bygg QM
IsF Ingenjörssektionen i Flemingsberg QM
IsK Ingenjörssektionen i Kista Qmisk
TT Tälge Teknologsektion
K Kongliga Kemisektionen
M Kungliga Maskinsektionen
MiT Sektionen för Medicinsk Teknik
Media Sektionen för Medieteknik MKM
OPEN Föreningen NULL
S Konglig Samhällsbyggnadssektion
T Flygsektionen
W Sektionen för Energi och Miljö

Historia[redigera]

Den 30 januari 1902 bildades Tekniska Högskolans Elevkår i hörsal R i Kungliga Tekniska Högskolans lokaler på Drottninggatan i Stockholm. Eftersom KTH vid den här tiden var landets enda tekniska högskola utelämnade man “Kungliga” i namnet.

THS har en lång, rik och emellanåt rätt underlig historia bakom sig. Här följer några utdrag ur den historiesammanställning, Osqulda och Osquar, som Suzanne Påhlman gjort. Vill du läsa mer om THS historia? Då tycker vi att du ska hålla utkik i kårbokhandeln, och fråga efter Osqulda och Osquar!

Böter och bal[redigera]

I början på 1900-talet hade KTH ett pliktsystem som innebar att om man missade en lektion så fick man böta en hel krona, vilket kunde bli en dyr affär för studenterna. Pliktsystemet blev kårens första stora fråga, och efter gediget arbete avskaffas systemet med böter genom kunglig förordning från kung Oskar II den 6 januari 1905.

Men kårens verksamhet kretsade inte bara kring utbildningsfrågorna. Den sociala gemenskapen bland teknologerna prioriterades högt, och redan under första året anordnade kåren en vårbal på Grand Hotel som snabbt kom att bli en tradition. Kåren tar även fram en egen mössknapp till studentmössan, så att det lätt går att urskilja teknologstudenterna bland Stockholms studenter.

Till fredlig bragd[redigera]

1903 blir kårens första fana färdig. Designen togs fram av arkitekten Lars Israel Wahlman (som bland annat ritat Engelbrektskyrkan), och enligt det slutgiltigt antagna förslaget ska fanan prydas med kårens tänkespråk omgivet av stensöteblad. Frågan var nu vilket kårens tänkespråk skulle bli. Ursprungligen föreslogs “Kunskap är makt”, men det ansågs för generellt. Efter flitiga diskussioner och en mängd olika förslag beslutar man sig slutligen för tänkespråket “Till fredlig bragd” med motiveringen:

“…Målet för blifvande ingeniörers strävanden borde ställas högt. Förr hade endast krigiska eller destruktiva lyckats vinna allmänt erkännande. Ingeniörens bragder skulle uträttas på fredlig väg, skulle vara produktiva storverk.”

Nymble[redigera]

Den 11 oktober 1930 firas THS nya kårhus på Drottning Kristinas väg med en tre dagar lång invigningsfest. Ryktet gör gällande att det gamla kårhuset kom att kallas Gamble i samband med att byggandet av det nya huset inleddes tidigt 1930, och studentikos humor gjorde då förstås gällande att det nya kårhuset skulle heta Nymble.

THS emblem

I samband med att Nymble invigdes 1930 presenteras det vinnande bidraget i en pristävling med mål att ta fram ett nytt emblem för THS. Det vinnande bidraget lämnades in av Clas Almqvist och föreställde sju ringar (en ring för var och en av de då sju sektionerna) som gemensamt bildar en större ring. Även om sektionerna har blivit fler med åren lever andemeningen i Almqvist bidrag kvar och THS bär ännu samma emblem.