Sveriges förenade studentkårer

Från Studentwikin.se - För studenter i tiden
Hoppa till: navigering, sök

Sveriges förenade studentkårer (SFS) är en sammanslutning av studentkår|studentkårer i Sverige. SFS grundades 1921 och har idag 42 medlemskårer, vilka i sin tur omfattar cirka 225 000 av landets 384 000 studenter. SFS är medlem i Europas förenade studentkårer, European Students' Union, och samverkar med de nordiska och baltiska systerorganisationerna inom Nordiskt respektive Baltiskt Ordförandemöte, NOM/BOM.

SFS lobbyverksamhet vänder sig mot regering, riksdag, departement och statliga verk. Grunden för de åsikter som förs fram är de visions- och åsiktsdokument som medlemmarna beslutat om. Organisationen är regeringens enda remissinstans i utbildningspolitiska frågor som består enbart av studenter.

På inbjudan av verk, departement och myndigheter, nominerar SFS representanter från grund- och forskarutbildningen till olika nationella styrelser, grupper och utredningar. Det gäller inte minst styrelserna för Centrala Studiestödsnämnden, Myndigheten för Sveriges nätuniversitetNätuniversitetet och Verket för högskoleservice samt insynsrådet för Högskoleverket.

SFS är även aktivt gentemot Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, där man deltar med observatörer och sakkunniga i diverse interna utredningar. Ett liknande men mindre tätt knutet samarbete finns även med Sveriges universitetslärarförbund, SULF.

SFS högsta beslutande organ är fullmäktige, vars 199 ledamöter normalt sammanträder en gång per år. Däremellan är styrelsen (15 ledamöter inklusive presidium) SFS beslutande organ. Presidiet, bestående av en ordförande och 1-3 vice ordförande, är verkställande organ. Presidiet är arvoderat på heltid och arbetar från kansliet på Klara Södra kyrkogata 1 i Stockholm. Där finns även 6-10 anställda, varibland jurist, kommunikationsansvarig och utredare.

Varje år delas SFS jämställdhetspris ut till någon som gjort särskilt värdefulla insatser för jämställdhet inom högre utbildning, bland pristagarna finns Carl Tham som fick priset för sitt lyckade arbete med att öka andelen kvinnliga professorer på landets lärosäten.

SFS finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter från studentkårerna, samt genom ett mindre bidrag från staten (226 000 kr under budgetåret 2009).

SFS har varje år fokusfrågor i sin verksamhetsplan. Under åren har fokusfrågorna berört till exempel lärarledd tid (2009/10), studenters trygghet (2008/09) och mångfald i akademin (2006/07) [1].

SFS medlemskårer[redigera]

Följande kårer är medlemmar i SFS, sorterade alfabetiskt:

Kårer som valt att stå utanför SFS[redigera]

(ofullständig lista)

Följande kårer har valt att stå utanför SFS och är sorterade efter huvudordet/huvudorten i respektive högskolas namn:

Grupperingar vid SFSFUM[redigera]

För att stärka sina positioner vid fullmäktiget samarbetar många kårer på ett eller annat sätt. Hur samarbetena ser ut varierar från gruppering till gruppering.

  1. E4
  2. Göteborgsgrupperingen
  3. NT-mix
  4. Studentkårer i Samverkan (som nyligen bytt namn till Samverkande Studenter)
  5. UA
  6. VÖK (numera KLÖS)

Presidialer[redigera]

Period Ordförande Vice ordförande
2012/13 Erik Arroy Erik Pedersen
2011/12 Camilla Georgsson Sabine Pettersson
2010/11 Beatrice Högå Elisabeth Gehrke
2009/10 Klas-Herman Lundgren Robin Moberg
2008/09 Moa Neuman Stefan Björk Henric Denzler
2007/08 Elin Rosenberg Elebring Anna Yström (tidigare Peterson) Per-Erik Rödin (avgick i mars)
2006/07 Elin Rosenberg Elebring Esbjörn Hyltefors Per-Erik Rödin
2005/06 Niclas Sigholm Kristoffer Burstedt Lotta Ljungquist Maria Noleryd
2004/05 Tobias Smedberg Kristoffer Burstedt Lotta Ljungquist Nina Gustafsson Åberg
2003/04 Ignacio Vita Karin Thorasdotter (då Björklund) Anna Karlsson Per-Anders Strandberg
2002/03 Sofia 'Fia' Karlsson Jens Christian Berlin Erik Bromander Jimmy Mannung (då Magnusson)
2001/02 Peter Dahlgren Johan Almqvist Anna Lasses
2000/01 Kathrin Österlund Sara Stavås Martin Willén
1999/00 Peter Arvebro Maria Rosell (då Jonegård) Johan Flanke (då Mårtensson)
1998/99 Claes Nyberg Magnus Mörck Helena Söderlind
1997/98 Veronika Rundkvist Helena Kaså Sara Bjursell (då Winnfors)
1996/97 Anders Ahlström Lena Augustinius Samuel Engblom
1995/96 Ingrid Anderbjörk Ebba Jansson Helene Lindstrand
1994/95 Stefan Amér Björn Andersson Anders Lönn
1993/94 Patrik Byhmer Claes Elmgren Jeanette Forss
1992/93 Magnus Höij Magnus Forss Magnus Wallerå
1991/92 Helena Höij (då Svensson) Magnus Forss David Samuelsson
1990/91 Carola Ivarsson Johan Rockström Mathias Åström
1989/90 Arne Johansson Madeleine Harby
1988/89 Charlotte Svensson Håkan Behmer
1987/88 Charlotte Svensson Bengt Persson
1986/87 Arne Berge Ingrid Wetterqvist Maria Östberg
1985/86 Per Arvidsson Per Ola Olsson Thomas Persson
1984/85 Richard Vappelin Dag Andersson Martin Andreae
1983/84 Ingvar Svanberg Mats Alendal Jösta Cleasson
1982/83 Anders Morin Matz Larsson Håkan Svensson
1981/82 Hans Gustaf Wessberg Mats Lindbäck Cecilia Schelin Seidegård
1980/81 Hans Gustaf Wessberg Björn Jansson Christina Nygård
1979/80 Hans Åke Jönsson Lennart Olsson Dan Töllborn
1978/79 Anders Frostell Sten Arne Enocksson Hans Åke Jönsson
1977/78 Sten Waldenström Börje Sjöholm Leif Stille
1976/77 Tord Tannenberg Göran Lindblad Curt Wahlin
1975/76 Annika Sandström Peter Egardt Björn Sundström
1974/75 Einar Frydén Per Heister Tord Tannenberg
1973/74 Peter Honeth Einar Frydén Bengt G Herrström
1972/73 Lars Pettersson Bertil Magnusson
1971/72 Dag Klackenberg Christer Henriksson Lars Pettersson
1970/71 Åke Lindström Stefan Nilsson K G Ottosson
1970 Åke Lindström Örjan Hultåker
1969/70 Thomas Adelcreutz Per Åke Hallberg Karl Gunnar Skoog
1968/69 Christer Berg Ulf W Lundin
1967/68 Görel Sävdborg-Lundgren Stefan Melesko
1966/67 Erland Ringborg Magnus Sundgren
1966 Erland Ringborg Kjell Fredriksson
1965 Curt H Ivarsson Örjan Drakenberg
1964 Lars Tobisson
1962-1963 Rolf Wikstrand
1961 Nils Hermansson
1960/61 Alf Högström
1959/60 Lennart Bodström
1958 Roland Morell Bertil Nyström
1957 Roland Morell
1956 Lars Foyer
1953-1955 Per Svenonius
1952/53 Olof Palme
1951/52 Jarl Tranaeus
1950/51 Bertil Östergren
1949/50 Bo Kärre
1947-1949 Nils-Otto Witting
1946 Carl-Christian Wallén Nils-Otto Witting
1943-1945 Sigvard Wolonitis
1942 Axel A:son Liljecrantz
1941 Erik Grafström
1939/40 Gösta Lindeskog
1938/39 Georg Borgström
1937/38 Ruben Josefsson
1935-1937 Gunnar Granberg
1933-1935 Harry Johansson
1932 Malte Ragnarsson
1928-1931 Dag Knutsson
1927 John Cullberg
1926 Hans Kristoferson Anton Ögård
1925 Ivar Högbom Hans Kristoferson
1924 Johan Lindren Hannes Skiöld
1923 Albert Sjögren Johan Lindgren
1921-1922 Erik Jonsson

Se även[redigera]

Källor[redigera]

  1. http://sfs.se/sv/artiklar/asikterna/asikterna

Externa länkar[redigera]