Stockholms Universitet

Från Studentwikin.se - För studenter i tiden
Hoppa till: navigering, sök

Om[redigera]

Stockholms universitet är ett statligt universitet i Stockholm. Universitetet har ett naturvetenskapligt och ett humanistiskt-samhällsvetenskapligt område. Inom dessa områden ligger samhällsvetenskaplig, juridisk, humanistisk och naturvetenskaplig fakultet. Universitetet grundades som Stockholms högskola (StHS) 1878. Nuvarande namn och universitetsstatus erhölls den 3 september[4] 1960, då högskolan förstatligades. Stockholms universitets huvuduppgift är att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet och att samverka med samhället[5].

Historia[redigera]

En kontext av högre utbildning fanns i Stockholm långt innan Stockholms högskola bildades. Som det främsta exemplet härpå träder Collegium regium, även kallat Academia stockholmensis, fram. Collegium regium var en sorts högskola och grundades av Johan III år 1576. Denna utbildningsanstalt förföll dock när dess professorer flyttades till Uppsala år 1593 och det där återupprättade universitetet.[6]

Initiativet till bildandet av Stockholms högskola togs av stadsfullmäktige. Det skedde genom ett beslut i december år 1865 om bildande av en fond och en kommitté, för att "inom hufvudstaden upprätta en högre utbildningsanstalt"[7]. De nio ledamöterna i kommittén var respekterade medborgare som på olika sätt verkade för vetenskapens och samhällets utveckling[8].

Nästa viktiga steg togs i oktober år 1869, då Högskoleföreningen bildades[9]. Flera kommitémedlemmar blev ledamöter av Högskoleföreningen - bland annat professor Pehr Henrik Malmsten[10]. Föreningens uppgift var att upprätta en högskola i Stockholm och skulle "ej upplösas förrän högskolan kommit till stånd och dess framtid kunde anses tryggad". Grundstadgar för Stockholms högskola antogs i maj 1877 och på Höstterminen året därpå började den egentliga verksamheten.

Stockholms högskola inledde alltså sin verksamhet på hösten 1878, med stöd av bidrag från allmänheten och Stockholms stad. Till en början höll man till i förhyrda lokaler och föreläsningar hölls uteslutande i naturvetenskapliga ämnen. De första egna professorerna anställdes på 1880-talet, bland dem Sveriges första kvinnliga professor, Sonja (eller Sofia) Kovalevskaja, som var professor i högre matematisk analys. Den förste samhällsvetenskaplige professorn var Viktor Rydberg, professor i kulturhistoria från 1884. Professor Svante Arrhenius erhöll som förste svensk ett Nobelpris, i kemi 1903.

Först 1904 erhöll högskolan rätt att utfärda examina och promovera doktorer. Under de följande åren byggdes fakultetsstrukturen ut, och högskolan fick egna lokaler vid Observatorielunden i Stockholm (huset på Kungstensgatan 45). På 1930-talet diskuterades en sammanslagning med andra högskolor i Stockholm för att bilda ett gemensamt universitet, men av detta blev intet, och Stockholm har därmed fortfarande en mängd högskolor inriktade på olika discipliner.


Arrheniuslaboratoriet.


AlbaNova.


Geovetenskapens hus.


Södra huset.


Stockholms universitetsbibliotek.


Allhuset.


Aula Magna.


Juristernas hus. Dess centrala verksamhet flyttade under 1970-talet från Stockholms innerstad till Frescati. Tanken var från början att förlägga universitetets hela verksamhet i campus i Frescati, men vissa institutioner är belägna utanför campus, som NADA (Institutionen för numerisk analys och datalogi) vid Tekniska Högskolan, DSV (Institutionen för data- och systemvetenskap) i Kista. Journalisthögskolan, Enheten för journalistik, medier och kommunikation, finns i Garnisonen på Östermalm och på Drottninggatan finns Spökslottet, Schefflerska palatset. Vid Sveaplan finns Institutionen för socialt arbete (Socialhögskolan), CHESS (Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa) och SoRAD (Centre for Social Research on Alcohol and Drugs). En avdelning för arbetsmiljökemi tillhörande Institutionen för analytisk kemi finns i Hässleholm.

1 januari 2008 inlemmades lärarutbildningen vid den tidigare självständiga Lärarhögskolan i Stockholm på Stockholms universitet. Även före denna sammanslagning läste dock lärarstudenterna många av sina ämneskurser vid Stockholms universitet. De byggnader som tidigare användes av Lärarhögskolan kallas nu Stockholms universitets campus Konradsberg.

Mästerier vid Stockholms Universitet[redigera]

Se även[redigera]