Lista över studentkårer i Sverige

Från Studentwikin.se - För studenter i tiden
Hoppa till: navigering, sök

Lista över studentkårer i Sverige är en lista över studentkårer i Sverige. En studentkår är en intresseorganisation för studenter vid ett visst universitet eller högskola.

Svenska studentkårer[redigera]

Blekinge tekniska högskola[redigera]

Chalmers tekniska högskola[redigera]

Göteborgs universitet[redigera]

Elevkåren vid Högskolan för Film och Fotografi är sitt namn till trots endast en frivillig studentsammanslutning och inte någon studentkår. Flertalet av ovanstående studentkårer samarbetar inom Göteborgs universitets studentkårer (GUS) och Göteborgs Förenade Studentkårer. I den senare sammanslutningen ingår kårer från alla lärosäten i Göteborg. Se även Göteborgs Universitets Studentkår.

Handelshögskolan i Stockholm[redigera]

Högskolan Dalarna[redigera]

Högskolan i Gävle[redigera]

Högskolan i Halmstad[redigera]

Högskolan i Jönköping[redigera]

Högskolan Kristianstad[redigera]

Högskolan på Gotland[redigera]

Högskolan Väst[redigera]

Johannelunds teologiska högskola[redigera]

Karlstads universitet[redigera]

Karolinska Institutet[redigera]

Kungliga Tekniska högskolan[redigera]

Linköpings universitet[redigera]

Linnéuniversitetet[redigera]

Luleå tekniska universitet[redigera]

Lunds universitet[redigera]

Merparten av de studenter som omfattas av ovanstående kårer ingick tidigare i Lunds Studentkår, LS, som dock lades ned 1996. Idag samarbetar alla lundakårerna i samarbetsorganet Lunds universitets studentkårer, LUS.

Malmö högskola[redigera]

Mittuniversitetet[redigera]

Mälardalens högskola[redigera]

Stockholms universitet[redigera]

Sveriges lantbruksuniversitet[redigera]

Samtliga ovanstående samarbetar i SLU:s samlade studentkårer, SLUSS.

Södertörns högskola[redigera]

Umeå universitet[redigera]

Uppsala universitet[redigera]

Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, är namnet till trots inte en studentkår utan, en intresseförening med frivilligt medlemskap. Den samarbetar med Uppsala studentkår, men de två har ingen organisatorisk koppling.

Örebro universitet[redigera]