Kårobligatorium

Från Studentwikin.se - För studenter i tiden
(Omdirigerad från Kårobligatoriet)
Hoppa till: navigering, sök

Med kårobligatorium avses en skyldighet för studenter att vara medlemmar i en studentkår för att få studera på en högskola eller ett universitet. Kårobligatorium förkommer med skilda utformningar i många olika länder.

Kårobligatoriet i Sverige[redigera]

Obligatoriet vid statliga universitet och högskolor[redigera]

Studenterna vid statliga universitet och högskolor i Sverige omfattades fram till och med den 30 juni 2010 av ett kårobligatorium genom lagstiftning. Högskolelagen (1992:1434, 4:4) bemyndigade regeringen att besluta om skyldighet för studenterna att tillhöra särskilda studentorganisationer; i förordning (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor, ofta kallad obligatorieförordningen, utfärdade regeringen föreskrifter om sådana skyldigheter. Parallellt med kårobligatoriet fanns ett obligatorium för studenter vid universiteten i Uppsala och Lund att även vara medlemmar i en nation och för studenterna vid Stockholms universitet att även vara medlemmar i en studentförening.

Riksdagen beslutade 10 juni 2009 att kårobligatoriet vid statliga universitet och högskolor i Sverige ska avskaffas från och med 1 juli 2010.[1]

Kårobligatoriet har en lång historia. År 1667 infördes obligatoriskt medlemskap i de dåvarande nationsföreningarna, för att kunna hålla ordning på och övervaka studenterna. Med detta som förebild infördes år 1908 obligatoriskt medlemskap i studentkårerna, som hade uppstått under 1800-talet.[2]

Medlemskapet kontrolleras normalt vid tentamen och/eller vid registrering på kurs, samt inför utfärdande av examen. Rektor kan besluta om avstängning av de studenter som inte erlagt sin kåravgift. Från och med 1 juli 2010 är det dock alltså frivilligt för studenter vid svenska universitet högskolor att vara medlem i en studentkår. Således kommer medlemskapet ej längre att kontrolleras efter detta datum.

Lagstiftningen var länge omdebatterad då vissa ansåg att den strider mot den negativa föreningsfriheten. När kårobligatoriet tog upp för prövning av Europadomstolen, befanns det att en studentkår är en del av universitetets administration av studenterna. Då föreningsfriheten i artikel 11 i Europakonventionen inte gäller för offentliga institutioner, gick bestämmelsen inte att applicera på en studentkår och obligatoriet stred därmed inte mot föreningsfriheten. Uppsala Fria Studentkår mot Sverige Sedan 2007 har det funnits en bred enighet bland riksdagspartierna om att kårobligatoriet vid statliga lärosäten ska avskaffas. En statlig utredning om hur avskaffandet ska genomföras (SOU 2008:11) lades fram i början av 2008. Den föreslår bland annat att studentkårerna ska kvarstå, men att deras verksamhet ska finansieras genom statsbidrag istället för obligatoriskt medlemskap. Utredningen har föreslagit den 1 juli 2010 som datum för ikraftträdande av de nya bestämmelserna.

I samband med att kårobligatoriet avskaffas införs även fri konkurrens om kårstatus. Enligt Studentkårsförordningen (2009:769)[3] ska den studentsammanslutning som har störst anslutningsgrad för sitt verksamhetsområde tilldelas status som studentkår i perioder om tre år. En studentkår som önskar behålla sin kårstatus inför 1 juli 2010 måste enligt detta ansöka om status som studentkår. Ett sådant beslut måste av hävd tas innan den nya förordningen träder i kraft. Då övergångsregler i förordningen saknas är det inte helt klart vilken förordning som egentligen gäller. En studentsammanslutning som får status som studentkår kommer att få viss ekonomisk ersättning från staten för att bedriva utbildningsbevakande uppgifter.[4]

Obligatoriet vid privata universitet och högskolor[redigera]

Även vid vissa privata universitet och högskolor, exempelvis Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping omfattas studenterna av ett kårobligatoium. Obligatoriet grundar sig då på beslut av respektive lärosäte och får snarast ses som ett civilrättsligt avtal mellan lärosätet och den enskilde studenten. Genom att acceptera en utbildningsplats accepterar studenten ett föreskrivet medlemskap i studentkår. Både Chalmers tekniska högskola[5] och Högskolan i Jönköping[6] har behållit kårobligatoriet även efter avskaffandet vid de statliga högskolorna.

Källor[redigera]

  1. Kårobligatoriet avskaffat Dagens Nyheter 10 juni 2009
  2. Kårobligatoriet - för eller emot?
  3. Studentkårsförordning (2009:769)
  4. Nations- och kårobligatoriet avskaffat Lundagård 10 juni 2009
  5. Chalmers har kvar obligatorisk avgift Dagens Nyheter, 27 september 2010
  6. Senaste nytt från stiftelsestyrelsen Högskolan i Jönköping, 24 maj 2010