Fakultetsförening

Från Studentwikin.se - För studenter i tiden
(Omdirigerad från Fakultetsföreningar)
Hoppa till: navigering, sök

En fakultetsförening är en studentförening med en särskild fakultets- eller ämnesanknytning. Fakultetsföreningar finns vid Stockholms universitet och har tidigare även funnits vid Göteborgs universitet. Medlemskap i en fakultetsförening var före kårobligatoriets avskaffande obligatoriskt för studenter vid respektive fakultet.

Fakultetsföreningarna kan till viss del sägas motsvaraMall:Förtydliga de nationer som finns vid universiteten i Uppsala och Lund.

Fakultetsföreningar vid Stockholms universitet[redigera]

Vid Stockholms universitet finns fyra fakultetsföreningar som motsvarar de fyra fakulteterna: Juridiska föreningen i Stockholm, Humanistiska Föreningen, Naturvetenskapliga Föreningen, och Samhällsvetenskapliga Föreningen. Därtill kommer Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet som egentligen inte är en "riktiga" fakultetsförening men som med tiden fått status som sådana. DISK hade också fakultetsföreningsstatus till vårterminen 2008 då föreningen övergick till att bli en studentkår.

Medlemskap i en fakultetsförening var tidigare obligatoriskt för medlemmar i Stockholms Universitets Studentkår. Då kårobligatoriet avskaffades inför höstterminen 2010 blev medlemskap i fakultetsföreningarna frivilligt. Det står studenterna fritt att välja vilken fakultetsförening de vill vara medlemmar i, men det stora flertalet väljer fakultetsförening för den fakultet där de bedriver huvuddelen av sina studier.

Fakultetsföreningar vid Göteborgs universitet[redigera]

Fakultetsföreningar fanns vid Göteborgs universitet från och med 1954, bestående av Filosofiska Fakultetens Studentförening och Medicinska Föreningen. 1967 tillkom Odontologiska Föreningen. Uppdelningen av studentorganisationerna vid universitetet i studentkår respektive fakultetsföreningar försvann i praktiken under 1970-talet, men avskaffades formellt först 1983. Se vidare Göteborgs Universitets Studentkår.