Attacksupa

Från Studentwikin.se - För studenter i tiden
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Attacksupa är ett sällskapsspel påkommet i Borås 1995.


Vad spelet går ut på:[redigera]

Attacksupa bygger på spelet sänka skepp.

Det är två lag som har varsin spelplan som består utav rutor numrerade horisontellt A-D och vågrätt 1-4.

Lagens spelplaner är lagda mitt emot varandra.

Varje lag består av 5 deltagare, där 1 person är till för att fylla de andra lagmedlemmarnas glas med öl under spelets gång.

Alla spelare ute på plan bär ögonbindlar för att inte kunna se varandra.

Varje lag placerar ut sina spelare på fyra olika rutor där de sitter under hela spelet.

Det är inte tillåtet att byta ruta efter spelets början.

Sedan gäller det att som i sänka skepp att sänka det andra lagets "båtar" genom att tala om för domaren vilken bokstav och siffra som de vill skjuta på, t ex A2.

Sitter någon av motståndarlagets personer på den rutan får den som lyckats träffa en UBÅT i sin öl som skall svepas inom rimlig tid innan spelet fortsätter med motståndarlagets mottack.

De personer som blivit sänkta går direkt av planen och ställer sig bredvid denna. Om man skjuter på en ruta som är tom går turen över till motståndarlaget osv. Detta fortsätter tills ett lag är helt sänkt. Varje person i laget kan få gissa flera gånger.

Det lag som vinner är det lag som först sänker alla i motståndarlaget. Vinnande lag går vidare i turneringen.


Kortfattade regler:[redigera]

 • Domarens ord är lag! Lyd Dessa!
 • Fem personer i varje lag
 • Varje lag står själva för ölen, storstark. Arrangörerna står för ubåten.
 • Sänkning av motståndare ger u-båt till attackeraren.
 • Lagets medlemmar får inte flytta från en ruta till en annan under spelets gång.
 • Deltagande lag diskvalificeras omedelbart om någon tittat eller tar av sig ögonbindeln och ser motståndarlaget.
 • Lagen får ej ta hjälp av gruppmedlemmar och publik som står både innanför och utanför spelplanen.
 • Det är inte tillåtet att gissa mer än 1 gång/person per omgång och lag!
 • Det är inte tillåtet att gissa på mer än en ruta per gång
 • De personer som blivit sänkta går direkt av planen och ställer sig bredvid denna.
 • Vomering innebär omedelbar diskvalificering och vomerande spelare måste genast lämna planen.
 • Påfyllning av glasen är naturligtvis tillåtet då flera personer kan gissa rätt flera gånger.
 • Domarmutor mottages graciöst. Dessa domarmutor behöver ej medföra någon fördel till något lag.
 • Vid undantag kan ubåten tas i separata delar och man kan slippa kärnreaktionen.